ที่ตั้งของเรา

Reserve for detail

อีเมล์

infoplodlock@gmail.com

โทรสอบถามข้อมูล

0612697388

ทำไมต้องเป็นพวกเรา & ฟีเจอร์ของพวกเรา

ทำไมต้องเป็น Basic?

Ample Chance เปิดโอกาสใหิผูิที่สนใจประกอบธุรกิจบริการ
ด้านเป้ดฟังก์ชันพิเศษในรถยนต์ มาสมัครเป็นสมาชิกกับ Ample
Chance เพือนําอุปกรณ์และเทคโนโลยีไปให้บริการลูกค้าผู้ใช้
รถยนต์ เพือให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย และเพิ่มอรรถรส
ในการใช้รถยนต์

 

อุปกรณ์ที่ใช้คู่กับซอฟแวร์ในการเปิดฟังก์ชันพิเศษในรถยนต์
“สมาชิกประกอบธุรกิจแบบไร้กังวล 
Ample Chance
นําเสนอสินค้าและบริการแบบครบวงจร
ให้ครืองมือในประกอบธุรกิจ
โปรโมทสินค้าและบริการ
วางกลยุทธ์เพือการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
สมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าเพิ่ม”

 

ปลดล็อคได้อย่างรวดเร็ว
ใช้เวลาแค่

3

วินาที

อุปกรณ์ชิ้นเดียวสามารถ
ปลดล็อครถยนต์ได้

27

ค่ายรถยนต์

ปลดล็อคฟังก์ชั่น
พิเศษต่างๆ ได้ถึง

6,400

ฟังก์ชั่น
ปัจจุบันมีผู้ใช้ Basic - OBD device มากกว่า

12,000

ราย

และถูกนำไปใช้ในการบริการปลดล็อคฟังก์ชั่นพิเศษไปแล้วมากกว่า

+100,000

ครั้งทั่วโลก

ปลอดภัย

รถไม่หลุด

ประกัน


ขั้นตอนการ เป็นหุ้นส่วน กับ PLOD Lock

เลือกแพคเกจ พร้อมวางเงินมัดจำ 70% ของราคาแพคเกจ
 - ปลดล็อคจะติดต่อนัดหมายภายใน 15 วันหลังวางเงินมัดจำ

รับอุปกรณ์และคู่มือราคาพร้อมสื่อการขายที่สำนักงานปลดล็อค พร้อมฟังอบรมณ์การใช้งาน หรือ รับอุปกรณ์ผ่านไปรษณีย์ พร้อมอบรมณ์ผ่านวีดีโอคอล

โค้ดของ Basic ทำงานยังไง?

Logo

ผู้นำเข้าและให้เช่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลดล็อคฟังก์ชั่นพิเศษที่ถูกซ่อนไว้ในรถยนต์ ภายใต้เทคโนโลยีของ บริษัท Basic ผู้คิดค้นเทคโนโลยีและผลิต “Basic-OBD device”

ติดต่อเรา

Reserve for detail

0612697388

infoplodlock@gmail.com

PLOD Lock by BASIC Technology.