“ภูทอก”เขามหัศจรรย์ ประวัติการสร้างวัดป่าภูทอก โดยท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

ประวัติวิธีการสร้างภูทอก ก่อนที่จะเล่าประวัติการก่อสร้างวัดภูทอก ( วัดเจติยาคีรีวิหาร ) นี้ ความจริงแล้วข้าพเจ้าเองก็ไม่อยากจะเล่าเลย แต่ก็ทนต่อการรบเร้าของญาติโยมและท่านผู้ใหญ่หลายท่านที่ได้ไปเห็นไปชมด้วยตา ได้อ้อนวอนให้เล่าประวัติการก่อสร้างไม่ได้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจหากจะเล่าให้ละเอียดทุกแง่ทุกตอนก็อาจจะเฝือมากเกินไป จึงขอเล่าบางตอนเท่าที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังมากที่สุดเท่านั้น จึงขออภัยจากญาติโยมและท่านผู้ฟังทั้งหลายล่วงหน้าไว้ก่อน พ.ศ.2512 สมัยมาอยู่ที่ภูทอกนี้ครั้งแรกอาศัยถ้ำตีนเขาซึ่งเป็นป่ารกชัฏมากเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดมีช้าง เสือ หมี กวาง เป็นต้น และสัตว์อื่นอีกมาก อาศัยบิณฑบาตรกับชาวบ้านนาคำแคนซึ่งอพยพมาตั้งอยู่ใหม่ … Continue reading “ภูทอก”เขามหัศจรรย์ ประวัติการสร้างวัดป่าภูทอก โดยท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ