หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ผจญภัยควายป่า

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ผจญควายป่า ตอนธุดงค์พนมดงรัก ๒๗.  ผจญภัยควายป่า ในช่วงที่หลวงปู่ดูลย์ อตุโล พำนักอยู่ที่ สำนักสงฆ์บ้านหนองเสม็ด นั้นเมื่อถึงฤดูกาลออกพรรษา หลวงปู่มักจะพาพระภิกษุสามเณร และฆราวาสผู้สนใจรวมเป็นคณะเล็กๆ ออกธุดงค์ลงทางทิศใต้ จังหวัดสุรินทร์เสมอๆ โดยเฉพาะตาม เทือกเขาพนมดงเร็ก ไปทาง เขาพระวิหาร และเข้าไปในเขตประเทศกัมพูชา เทือกเขาพนมดงเร็ก หรือ ดงรัก นั้นเรียกตามภาษาเขมร ซึ่งเรียกตามรูปลักษณ์แห่งภูเขา ที่มองเห็นแต่ไกล มีลักษณะคล้าย ไม้คานที่ใช้หาบของ ซึ่งภาษาเขมรเรียกว่า “ดองแร็ก” บริเวณตอนใต้ของจังหวัดสุรินทร์ แถบเทือกเขาดงเร็กในสมัยนั้น … Continue reading หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ผจญภัยควายป่า