ชูสีไทเฮา สตรีผู้เหี้ยมโหดการปฏิรูปการปกครองสู่ความล่มสลาย

ซูสีไทเฮา  สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวชิงเสี่ยน หรือ สมเด็จพระจักรพรรดินีฉือสี่ พระพันปีหลวง หรือที่รู้จักกันในประเทศไทยว่า “ซูสีไทเฮา” (ประสูติ:29 พฤศจิกายน ค.ศ.1835 (พ.ศ.2377); สวรรคต:15 พฤศจิกายน ค.ศ.1908 (พ.ศ.2450) ทรงเป็นราชนิกุลชาวแมนจูในประวัติศาสตร์จีนสมัยราชวงศ์ชิง) โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ผู้ปกครองประเทศจีนโดยพฤตินัยถึงสี่สิบแปดปี และเมื่อสวรรคตแล้วไม่นานราชวงศ์แมนจูและระบอบราชาธิปไตยในจีนก็ถึงกาลสิ้นสุดลง เรื่องราวของซูสีไทเฮาเกิดขึ้นในช่วงกลางรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาเจษฏาบดินทร์ฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของไทย … Continue reading ชูสีไทเฮา สตรีผู้เหี้ยมโหดการปฏิรูปการปกครองสู่ความล่มสลาย