พระถังซัมจั๋งผู้บันทึกอารยธรรมโลกบนเส้นทางสายไหม (Xuan Zang or Hieun Tsang)

หากเอ่ยชื่อของพระถัง … อ่านเพิ่มเติม พระถังซัมจั๋งผู้บันทึกอารยธรรมโลกบนเส้นทางสายไหม (Xuan Zang or Hieun Tsang)