เจียง ไคเชก นักปฏิรูปการปกครองของจีนที่หนีมาตั้งชาติไต้หวัน

เจียง ไคเชก เจียงจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยของญี่ปุ่นและกลับมาเป็นขุนศึกค้ำบัลลังก์ของซุน ยัตเซน ได้เป็นผู้นำของจีนระหว่าง ค.ศ. 1928 ถึง ค.ศ. 1949 ต่อมาได้ไปตั้งรัฐบาลจีนคณะชาติที่ไต้หวัน เป็นผู้หนึ่งที่ร่วมอยู่ในการปฏิวัติ ค.ศ. 1911 ต่อต้านรัฐบาลของหยวน ซื่อไข่ และตั้งแต่ ค.ศ. 1918 ได้เข้าร่วมรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งของ … Continue reading เจียง ไคเชก นักปฏิรูปการปกครองของจีนที่หนีมาตั้งชาติไต้หวัน