เหมาเจ๋อตุง เจียงไคเชค ผู้นำด้านการคิดการปกครองที่ยิ่งใหญ่ของจีน

เหมา เจ๋อตง หรือ เหมา เจ๋อตุงหรือที่นิยมเรียกอีกอย่างว่า ท่านประธานเหมา เป็นผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน และทำให้จีนเปลี่ยนระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์มาจนถึงปัจจุบัน เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2436 มณฑลหูหนาน ประเทศจีน ในตระกูลชาวนาเจ้าของที่ดิน ในปี 1910 เหมา เริ่มเข้าเรียนในโรงเรียน … Continue reading เหมาเจ๋อตุง เจียงไคเชค ผู้นำด้านการคิดการปกครองที่ยิ่งใหญ่ของจีน