การฝึกหัดจิตให้มีสติทุกเมื่อ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (คลิป)

การฝึกหัดจิตให้มีสติทุกเมื่อ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี แสดง ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ จากหนังสือ เทสกานุสรณ์ หน้า ๑๗๑ วันนี้จะเทศนาเรื่อง การฝึกหัดจิต จิตของคนเราต้องฝึกหัด … Continue reading การฝึกหัดจิตให้มีสติทุกเมื่อ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (คลิป)