สองหลวงปู่ผู้ไม่รู้จักพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยหลวงปู่ขาว อนาลโย ท่านเป็นพระป่า ท่านเก็บตัวอยู่ ผู้คนจึงไม่ค่อยรู้จักท่าน นับตั้งแต่คณะของคุณหมออวย เกตุสิงห์ ไปกราบหลวงปู่ ครั้งแรกในปี พ.ศ.2505 แล้ว ชื่อเสียง และคุณธรรมของหลวงปู่ ค่อยๆ ขยายออกไปเรื่อยๆ และโดยรวดเร็ว ในปี พ.ศ.2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลกระหม่อมฟ้าชาย(ขณะนั้น ยังมิได้ดำรงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช … Continue reading สองหลวงปู่ผู้ไม่รู้จักพระเจ้าอยู่หัว