หลวงปู่เทสก์พระอริยะสงฆ์สายหลวงปู่มั่นลงบาดาลเทศน์โปรดพญานาคใต้แม่น้ำโขง

วัดหินหมากเป้งเป็นสถ … อ่านเพิ่มเติม หลวงปู่เทสก์พระอริยะสงฆ์สายหลวงปู่มั่นลงบาดาลเทศน์โปรดพญานาคใต้แม่น้ำโขง