ชูสีไทเฮา นางพญาเหนือมังกร

คนไทยเรารู้จักพระนางซูสีไทเฮาค่อนข้างดี จากภาพยนตร์จีนที่ฉายในบ้านเรามาตั้งแต่อดีด รวมทั้งหนังสือแปลที่มีมากมาย ผมจะลองไล่เรียงดูในเรื่องหนังที่กล่าวถึงพระนาง และ แทรกในส่วนประวัติ เพื่อความเข้าใจเรื่องราวมากขึ้นน่ะครับ เรื่องนี้ เริ่มเรื่องตั้งแต่พระนางยังไม่ได้เข้าในวัง จนถึงช่วงที่พระนางได้เริ่มว่าราชการหลังม่าน ภาพยนตร์ชุดนี้ได้ถ่ายทอดการแสดงการบริหารงานสำเร็จราชการของพระนางซูสีไทเฮาไว้อย่างละเอียดในชุดนี้ผู้เล่นเป็นพระนางซูสีไทเฮาคือ “หลิวเซียะหัว ” พระนางซูสีไทเฮา เกิดวันที่ 29 พฤศจิกายน 1835 เดิมชื่อ เยโฮนาลา … Continue reading ชูสีไทเฮา นางพญาเหนือมังกร