ประสบการณ์ ในป่าช้า หลวงพ่อชา สุภัทโท (คลิปบรรยาย)

ในหนังสือ “ใต้ร่มโพธ … อ่านเพิ่มเติม ประสบการณ์ ในป่าช้า หลวงพ่อชา สุภัทโท (คลิปบรรยาย)