หูฉลามเมนูต้องห้าม

ย้อนหลังไปสมัยจักรพรรดิ์ของจีน (โอรสแห่งสวรรค์)รุ่งเรืองอำนาจ สิ่ง ต่างในโลก ล้วนเทิดทูนสู่องค์จักรพรรดิ์ อำนาจ เกียรติยศจำเป็นต้องรักษาและครอบครองให้ยาวนานขึ้น เรื่องของการมีชีวิตอยู่ที่เป็นอมตะกว่าปถุชนทั่วไป จึงเป็นที่ต้องการ การปรับสมดุลย์ธาตุอิน-หยาง จึงเป็นเรื่องต่อมา การเสพสุขก็เป็นเรื่องหนึ่งของการปรับธาตุที่ องค์จักรพรรดิ์พึงกระทำ เพื่ออายุที่ยาวนาน แต่มีพลานามัยที่สมบูรณ์นั้นหากเกิดแต่ฝ่ายกามอย่างเดียวไม่ (หญิงงามทั้งแผ่นดินในวังหลวงไม่ต่ำกว่า 2000 คนต่อจักรพรรดิ์1องค์) การบำรุงเพื่อพลานามัย อาหารจึงสำคัญ … Continue reading หูฉลามเมนูต้องห้าม