เขาบู๊ตึ๊ง ตำนานแห่งวิทยายุทธอันลือลั่น

ภูเขาบู๊ตึงเดิมชื่อภูเขาไท่เหอ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของมณฑลหูเป่ยของจีน มีความยาวกว่า400กิโลเมตร ภูเขาบู๊ตึงเป็นเทือกเขาที่ประกอบด้วยภูเขาใหญ่น้อยต่างๆรวม 72 แห่ง จุดสูงสุดของภูเขาบู๊ตึงมีความสูง 1612 เมตร ภูเขาบู๊ตึงเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงโ่ด่งดังที่สุดทางศาสนาเต๋าของจีนนับแต่อดีต ที่นี่ก็เป็นสถานที่เหมาะสำหรับบำเพ็ญตบะในความใฝ่ฝันของบรรดาผู้คนที่ันับถือลัทธิเต๋า ศาสนาเต๋าของจีนถือการใฝ่หาความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติืเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด ส่งเสริมให้ดำเนินชีวิตตามกฏเกณธรรมชาติ และถือการบรรลุความเป็นเซียนเป็นเป้าหมายของการบำเพ็ญตบะ ภูเขาบู๊ตึงมีลักษณะสูงชะโงกเงื้อม สวยงามและเงียบสะงัด มีทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ยาืมฤดูใบไม้ผลิมาถึง ก็จะมีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วทั้งขุนเขา เมื่อถึงฤดูร้อน … Continue reading เขาบู๊ตึ๊ง ตำนานแห่งวิทยายุทธอันลือลั่น