อัศจรรย์พลังจิต อัครอรหันต์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน”

ถึงแม้ว่า จะเคยได้รู้ได้ยินได้ทราบถึงเรื่องราวแห่งอัจฉริยคุณและบุญญาบารมีอันยิ่งแห่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นอย่างดีที่สุดในนาม”หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน” แห่งวัดป่าเกสรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อ.เมือง จ.อุดรธานี มาเป็นเอนกปริยาย ด้วยระยะเวลานับเป็นทศวรรษ จนได้นำเสนอให้เป็นที่ล่วงรู้รับทราบกันทั่วไปอย่างตรงไปตรงมาและไม่มีปิดบังอำพรางใดๆทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลม ตามควรแก่กาละและเทศะตลอดจนกุศลเหตุอันพิเศษที่จะพึงสอดแทรกเข้ามาตามวาระอันเหมาะสมโดยตลอด ด้วยเหตุที่ถือว่า “ความจริงก็คือความจริง”

คลิปเสียงบรรยายเรื่อง อัศจรรย์พลังจิต อัครอรหันต์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน”

ไม่อาจลบเลือนดัดแปลงแก้ไขให้เป็นอื่นได้ เพื่อเป็นเครื่องเจริญศรัทธาและตอกย้ำปสาทะในองค์หลวงตาและบวรพระพุทธศาสนาให้หนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นไป อันจะก่อให้เกิดเป็นมหาบุญและมหากุศลใหญ่ในฐาน”ปูชา จ ปูชนียานัง เอตัมมังคลมุตตมัง”และ”สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ”ทับซ้อนทบทวีกับบุรพเจตนาเดิมแห่ง”พุทธวงศ์”ที่กำหนดหมายให้เป็นขุมกุศลแห่งพระไตรรัตนบูชาอันยิ่งใหญ่อย่างไม่รู้ที่สุดสิ้นสืบไปเมื่อหน้า ความย่อมแจ้งตาแจ้งใจทั่วไปโดยลำดับอยู่แล้วนั้น.

“มี พระอยู่องค์หนึ่งนะ จะทำประโยชน์ใหญ่ให้หมู่คณะ ลักษณะคล้ายๆ ท่านเจี๊ยะแต่ไม่ใช่ท่านเจี๊ยะ ตอนนี้อยู่เชียงใหม่ เขาอยากมาหาเรา แต่ยังไม่เข้ามาหาเรา องค์นี้ต่อไปจะสำคัญอยู่นะ (พอดีหลวงตามหาบัวเป็นพระหนุ่ม กำลังเรียนบาลีอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ตอนนั้น) เขายังไม่มาหาเรา แต่อีกไม่นานก็จะเข้ามา”

เมื่อท่านพูดอย่างนั้น เราก็จับจ้องรอดูอยู่ ไม่ว่าใครจะไปจะมาคอยสังเกตอยู่ตลอด เพราะคำพูดท่านสำคัญนัก พูดอย่างไงต้องเป็นอย่างนั้น เรื่องนี้เราจึงเก็บไว้แล้วคอยสังเกตตลอดมา เพราะผู้ที่จะมาสืบต่อท่านต้องเป็นผู้มีบุญใหญ่ ในที่สุดพระอาจารย์มหาบัว ก็มาหาท่านที่เสนาสนะป่าบ้านโคก จังหวัดสกลนคร เราเห็นลักษณะถามความเป็นมาเป็นไป จึงแน่ใจเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นมาท่านพระอาจารย์มั่นก็ไม่พูดเรื่องนี้อีกเลย (เรื่องคำทำนายของท่านพระอาจารย์มั่นเกี่ยวกับหลวงตามหาบัวนั้น เป็นเรื่องจริงดังที่พวกเราชาวพุทธได้เห็นอยู่ในปัจจุบัน)

“ในอนาคตเบื้องหน้า พระมหาบัวผู้นี้จักทำประโยชน์ใหญ่ให้แก่ประเทศชาติและพระศาสนา..!!!!”
(พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ พระบุพพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานกล่าวพยากรณ์ไว้เมื่อพ.ศ. 2482)

“ท่านมหาบัวนี่แหละ ที่จะเป็นที่พึ่งของหมู่คณะในวันข้างหน้านะ..”
(พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ)

“ท่านมหา…ท่านมหา..ขอใส่บาตรหน่อย”
(พระ อาจารย์มั่น กล่าวพร้อมกับลุกขึ้นมาใส่บาตรให้หลวงตามหาบัวสมัยอยู่ที่บ้านหนองผือด้วย มือของท่านเอง หรือที่สุดบางคราวท่านพระอาจารย์มั่นก็กรุณาเอา”ผ้าที่ท่านห่มพร้อมดอกไม้ ธูปเทียน”ไปทอดผ้าบังสุกุลให้ถึงที่จำวัดของหลวงตามหาบัวด้วยเมตตาอันหาที่ เปรียบมิได้เลยทีเดียว..)

“เมตตาของหลวงตามหาบัว ที่ได้ออกมาทำโครงการผ้าป่าช่วยชาตินั้น เปรียบเสมือนกับผืนแผ่นฟ้าที่ห่มคลุม(ปกป้อง)แผ่นดินไทยไว้ทั้งหมดเลยที เดียว..!!!!!”
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

“ถ้าไม่(ทรงคุณธรรม)”ถึงขั้น”จริงๆแล้วละก็ จะถามปัญหาแบบนี้ไม่ได้หรอกนะ..!!?!”
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ กล่าวชมหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนในการสนทนาถามปัญหาธรรมครั้งหนึ่ง

“ผมยอมท่านอาจารย์(หลวงตามหาบัว) ดูลักษณะท่าทางนี่ไม่ผิดกับท่านอาจารย์มั่น ผมจับได้หมดเลย ผมเคารพสุดยอด!!!!”
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท วัดป่าภูริทัตปฏิปทาราม ปทุมธานี

“อรหันต์เหมือนกัน แต่ก็ไม่เหมือนกัน(บารมี)….!!!!”
“จาก นี้ไป ต่อให้เกิดอีกสิบชาติร้อยชาติ ลูกหลานทั้งหลายก็ไม่มีทางที่จะเจอพระอรหันต์(ที่มีบารมีล้นฟ้า)อย่างหลวง ตามหาบัวอีกแล้วนะ ให้รีบไปทำบุญกับท่านไวๆเถิด ประเสริฐที่สุดแล้วจริงๆ!!!!!”
พระ อริยะสายกรรมฐานองค์สำคัญที่หลวงปู่เจี๊ยะ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทารับรองว่า “มีพลังจิตเทียบเท่ากับหลวงปู่ฝั้น อาจาโร”(ขอสงวนนาม)กล่าวกับศิษย์ใกล้ชิดไว้ครั้งหนึ่ง

“หลวงตามหาบัวเคยเล่าให้หลวงตาพุธฟังครั้งหนึ่งว่า….
แต่ก่อนนั้น หลวงตาอยากเป็นพระ เมื่อได้บวช ก็เป็นพระสมใจแล้ว
ต่อมา หลวงตาอยากเป็นพระมหา สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ก็ได้ชื่อว่า”มหาบัว”สมดังปรารถนาแล้ว
ต่อมาอีก หลวงตาอยากเป็นพระนักปฏิบัติ ก็ออกธุดงค์วัตรปฏิบัติธรรม ก็ได้ชื่อว่าเป็นพระนักปฏิบัติแล้ว
ครั้นสุดท้าย หลวงตาอยากสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มกำลัง
แต่…คราวนี้ “ความอยากเป็นพระอรหันต์”ไม่รู้หายไปไหนหมดแล้ว…”และหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ก็สรุปในตอนสุดท้ายว่า
“นี่แหละ ท่านผู้เป็นพระอรหันต์ หมดอาสวกิเลสแล้วอย่างแท้จริง ย่อมเป็นอย่างนี้นี่แล!!!!!”
หมายเหตุ, เรื่องหลวงตามหาบัวตอนนี้ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน นครราชสีมาได้เคยเล่าให้ได้ฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่หลายวาระด้วยกันก่อนที่ท่าน ละสังขาร เหมือนจะแสดง”ความนัย”บางประการให้ปรากฏ เห็นมีเนื้อหาที่น่าสนใจอย่างยิ่ง จึงขอนำมาเผยแพร่ ณ. ที่นี้ เพื่อให้ได้ร่วมอนุโมทนาเป็นมหากุศลทั่วกันทีเดียว

“ในยุคบ้านหนองผือ พระอาจารย์มหาบัวลึกซึ้งมากทุกวิถีทาง ท่านพระอาจารย์มั่นไว้ใจมากกว่าองค์อื่นๆในกรณีทุกๆด้าน..”
(หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดภูจ้อก้อ มุกดาหาร)

“หลวงตามหาบัวเป็นพระอรหันต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ พันเปอร์เซ็นต์..!!!!”
(หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก วัดทุ่งสามัคคีธรรม สุพรรณบุรี)

“หลวงตามหาบัวเป็นพระอรหันต์อันดับหนึ่งของประเทศไทย เพราะมีบารมีมากเหนือใครๆ ฤทธิ์ก็เยอะนะ..!!!!!”
(หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก วัดทุ่งสามัคคีธรรม สุพรรณบุรี)

“บุญอะไร ก็ไม่เท่าบุญที่ทำกับหลวงตามหาบัว…”
“เสียดายที่โยมพ่อโยมแม่ของอาตมาตายไปเสียก่อน หาไม่แล้ว จะต้องให้มาทำบุญกับหลวงตาเสียเลยทีเดียว..!!!!”
(หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก วัดทุ่งสามัคคีธรรม สุพรรณบุรี)

“ในยุคนี้ ไม่มีใครเกินหลวงตามหาบัว..!!!!”
(หลวงพ่อแนน สุภัทโท วัดซำขาวถ้ำยาว จ.ขอนแก่น)

“พระนักเทศน์ ใครๆก็รู้จัก…”
หลวงปู่สาม อกิญจโน วัดป่าไตรวิเวก สุรินทร์

“ให้รีบไปกราบหลวงตามหาบัวเสียไวๆที่สุดเถิด เพราะหลวงตาท่านเข็นสังขาร(ต่ออายุ)มาให้นานถึง 10 กว่าปีนี่แล้วน๊ะ!!??!!”
พระอาจารย์แบน วัดดอยธรรมเจดีย์ สกลนคร(กล่าวกับศิษย์ตอนหลวงตามหาบัวเจริญอายุได้ 90 ปี)

“ได้ยินชื่อท่าน(พระมหาบัว)มานานแล้วหลายสิบปี ท่านเป็นพระอรหันต์นะองค์นี้ ข้ารู้มานานแล้ว..!!!!”
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก พระนครศรีอยุธยา

“พระอินทร์เอาฟันหลวงตามหาบัวไปบรรจุในเจดีย์ทองคำที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์”
หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดป่าหมู่ใหม่ เชียงใหม่

“หลวงตามหาบัวนี้ เป็นพระสีวลี(ผู้เลิศด้วยลาภ)ยุคปัจจุบันน๊ะ..!!!!!”
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (รักษ์ เรวโต) วัดศรีเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย

“สังเกตไหม ที่วัดป่าบ้านตาดน่ะ มีพระพุทธรูปบนศาลาแค่ที่เดียว ทำไมที่กุฏิท่านหลวงตาไม่มีพระพุทธรูป เพราะท่านไม่ยึดติดวัตถุ ท่านไหว้พระพุทธเจ้าและหลวงปู่มั่นด้วยจิต”
หลวงพ่อบุญเพ็ง กัปปโก วัดป่าวิเวกธรรม ขอนแก่น

“สุดยอดที่สุดแล้วนะ จะหาใครเหมือนหลวงตาบัวยากนะ.!!”
“มี ใครจะทำได้อย่างหลวงตาบัวบ้าง ท่านนำทองคำและเงินที่คนเอามาถวายเป็นพันๆล้านเข้าคลังหลวงทั้งหมด ท่านไม่เก็บเอาไว้เองเลยสักสตางค์แดงเดียว..!!!”
“หลวงตาบัวน่ะ ตาในท่านดี เพราะท่านเป็นพระอรหันต์พันเปอร์เซ็นต์ ล้านเปอร์เซ็นต์…!!!!”
หลวงพ่อบุญเพ็ง กัปปโก วัดป่าวิเวกธรรม ขอนแก่น

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *