หลวงพ่อพุธมีคำตอบ!!ทำไมคนตายกระดูกจึงกลายเป็นพระธาตุ

หลวงพ่อ : หลักของการปฏิบัติธรรม เพื่อทำสติให้เป็นมหาสติ ซึ่งเรียกว่ามหาสติปัฏฐาน 4 พระพุทธองค์ทรงสอนให้กำหนดพิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม การพิจารณากายก็คือ การเจริญกายคตาสติ กำหนดเพ่งดู ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ[…]

Read more

อะไรเป็นเหตุ ให้เกิดภัยพิบัติ ” หลวงพ่อฤาษีลิงดำ “

อะไรเป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) มนุษย์จริงๆ แล้วมาจากไหน และอะไรเป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติ โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ที่ว่าจะมีไฟบรรลัยกัลป์มา เพราะว่าคนมีจิตบาปมาก ศีล ๕ ทำไม่ค่อยจะครบ เช่น ปาณาติบาต เป็นต้น อายุมันจะน้อยลงทุกที จนกระทั่งอายุถึง ๑๐ ปี เป็นอายุขัย  ตอนนี้เกิด “มิคสัญญี”[…]

Read more

ผลแห่งทานบารมี!!!หลวงปู่ตื้อ…เล่า พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นคนยากจน อดมื้อกินมื้อ แต่เพราะได้ใส่บาตรจึงอิ่มทิพย์ไปทั้งชาติ !!!

เรื่อง “ติณปาละ ครั้นพระพุทธองค์เสวยชาติเป็นคนทุกข์คนจน” (เทศนาโดย หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม) ในคราวกาลครั้งนั้น พระพุทธองค์เจ้าพระโคดมของเรา ได้เกิดเป็นชายทุกขตา ชื่อว่า ติณปาละ เป็นคนทุกข์ เกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็ล้มหาย ตายจากไป ไร่นาก็บ่มี เที่ยวรับจ้างเขากินอย่างนั้นแหละ ได้ข้าวมาก็พอได้มาหุงกินมื้อเช้ามื้อเย็นพอประทังชีวิตไป เมื่อถึงเดือน ๙ ดับนี่แหละ[…]

Read more

ฟังธรรม การฝึกใจ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง

 ชีวิตคนในสมัยของท่านอาจารย์มั่น และท่านอาจารย์เสาร์นั้น สบายกว่าในสมัยนี้มาก ไม่มีความวุ่นวายมากเหมือนอย่างทุกวันน ี้สมัยโน้นพระไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับพิธีรีตองต่างๆ เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้ท่านอาศัยอยู่ตามป่า ไม่ได้อยู่เป็นที่หรอก ธุดงค์ไปโน่น ธุดงค์ไปนี่เรื่อยไป ท่านใช้เวลาของท่านปฏิบัติภาวนาอย่างเต็มที่    สมัยโน้นพระท่านไม่ได้มีข้าวของฟุ่มเฟือยมากมายอย่างที่มีกันทุกวันนี้หรอก เพราะมันยังไม่มีอะไรมากอย่างเดี๋ยวนี้ กระบอกน้ำก็ทำเอา กระโถนก็ทำเอา ทำเอาจากไม้ไผ่นั่นแหละ คลิปเสียงอ่านบรรยายธรรม การฝึกใจ  

Read more

โรคกรรมเก่า หลวงตามหาบัวเมตตาเล่าเหตุการณ์สมัยหลวงปู่มั่น

มาถึงตอนนี้มีเรื่องแปลก ๆ ที่ไม่น่าจะมีได้ แต่ก็ได้มีแทรกขึ้นในวงกรรมฐานมาแล้วสมัย ท่านพักอยู่ในเขาที่เชียงใหม่ จึงขออภัยเขียนไว้บ้างตามที่ได้ยินมา เพื่อเป็นข้อคิดและ เป็นคติเตือนใจแก่ชาวเราต่างก็กำลังตกอยู่ในภาวะทำนองเดียวกัน เรื่องนี้คิดว่า เป็นเรื่องกรรมกันโดยมาก บรรดาที่ได้ทราบกันในวงใกล้ชิดมี ท่านพระอาจารย์มั่น เป็นต้น ผู้ให้ข้อวิพากษ์วิจารณ์ เรื่องนี้พอได้เป็นข้อคิดตลอดมา พระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งเคยอยู่กับท่านอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังว่า บ่าย ๆ วันหนึ่งท่านกับพระอีกรูปหนึ่งไปอาบน้ำที่แอ่งหิน ใกล้กับหนทางไปไร่ไปสวนของชาวบ้านแถบนั้น[…]

Read more

“หลวงปู่พวง สุวีโร” ยืนยัน อานิสงส์การทำบุญกับพระอริยสงฆ์ ครู บาอาจารย์ สามารถเปลี่ยนภพภูมิญาติพี่น้องได้

“เนื้อนาบุญอันประเสริฐ” การทำบุญกับพ่อแม่ครูอาจารย์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก มีผลานิสงส์มาก สามารถเปลี่ยนภพภูมิญาติพ่อแม่พี่น้องเราได้ ดังเช่นเรื่องที่จะเล่าดังต่อไปนี้ เป็นเรื่องของหลวงปู่พวง สุวีโร วัดป่าปูลูสันติวัฒนา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ลูกศิษย์รูปหนึ่งของหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ท่านเล่าว่า ท่านเองได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่ขาว อนาลโย วันหนึ่งนั่งสมาธิเห็นโยมแม่ที่ตายแล้ว[…]

Read more

ภพชาติมีจริง!!! สมเด็จญาณฯ ทรงยืนยัน เพราะกรรมดีในอดีตชาติส่งผลมาถึงปัจจุบัน เราจึงร่ำรวยและสุขสบาย หมั่นทำทานกุศล เพื่อภพชาติถัดไป

ทุกคนผ่านชีวิตในอดีตชาติมาแล้วเป็นอันมาก นับภพชาติไม่ถ้วน มีความคุ้นเคยกับเรื่องราวกับอารมณ์ต่าง ๆ มาแล้วมากมาย คุ้นเคยกับเรื่องราวหรืออารมณ์ใดมาก ใจยึดมั่นผูกพันข้องติดอยู่กับเรื่องใดอารมณ์ใดมากมาแต่อดีต ผลของความยึดมั่นถือมั่นผูกพันนั้นจะนำมาสู่ภพปัจจุบัน ดูภพชาติของตนในปัจจุบัน ก็พอจะเข้าใจว่า อดีตนั้นตนผูกพันกับเรื่องใดอารมณ์ใดมามาก ดีหรือว่าไม่ดี ผู้ที่มีใจผูกผันอยู่กับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำทานการกุศลมามากในอดีตชาติ ก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติ คือปัจจุบันชาติจะสมบูรณ์พูนสุขด้วยทรัพย์สินเงินทอง ผู้ที่มีใจผูกพันกับการเอื้ออาทรดูแลรักษาให้ข้าวปลาอาหาร ยารักษาไข้ และเงินทองเพื่อผู้เจ็บไข้ได้ป่วยมามากในอดีตชาติ ไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายผู้อื่นสัตว์อื่น ก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติ[…]

Read more

หลวงปู่เทสก์สอนวิธีละเวรกรรม ทำชีวิตดีขึ้น!! เวรน่ากลัวยิ่งกว่ากรรม

เวรน่ากลัวยิ่งกว่ากรรม เมื่อพูดถึงกรรมแล้ว จะต้องพูดถึงเวรด้วยจึงจะเข้าใจดี กรรม คือ การกระทำของบุคคลด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ ในทางดีและไม่ดี เรียกว่า กรรม กรรมนี้เมื่อบุคคลทำลงไปแล้วย่อมให้ผลตามมาไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า หรือชาติต่อๆ ไป ดังได้อธิบายแล้ว และไม่จำเป็นที่ผู้นั้นหรือสิ่งนั้นๆ จะต้องมาให้ผลกรรมที่ทำไว้ ตัวอย่างเช่น นายแดงไปดักสัตว์ในป่า มีอีเก้งตัวหนึ่งมาติดบ่วงแล้วตาย[…]

Read more

น้อมรำลึก”หลวงตามหาบัว” หลวงปู่สายระลึกชาติ เล่าว่าเคยพบหลวงปู่มหาบัวมาแล้วถึง ๙ ชาติ!

(หลวงปู่สาย เขมธัมโม) “หลวงปู่สาย เขมธัมโม” แห่งวัดป่าพรหมวิหาร จังหวัดหนองบัวลำภู มักจะเล่าธรรมะเกี่ยวกับเรื่อง “ภพชาติ” ให้ลูกหลานฟังเพื่อให้กลัวภัยในการเกิด และสอนว่า การที่คนเราประสบพอเจอกันนั้นย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ครั้งหนึ่ง หลวงปู่สายเล่าว่า “คนเราเกิดมาไม่ใช่เพิ่งจะมาเจอกันเลยนะ มันต้องเคยพบเคยเจอกันมา…ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่ง คือเรามานั่งฟังหลวงปู่อยู่นี่ มันต้องเคยเกิดร่วมกันมาก่อน บางคนเคยเกิดเป็นสามีภรรยา เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก เคยเป็นครูบาอาจารย์กันมาก่อนนะ …[…]

Read more

ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย เราจะไม่มาเกิดอีก!! ๓๐ มกราคม น้อมรำลึกวันละสังขาร “หลวงตามหาบัว” เปิดคำเทศนาครั้งสุดท้ายของท่าน

เนื่องในวันที่ ๓๐ มกราคม เป็นวันคล้ายวันละสังขารของ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” แห่งวัดป่าบ้านตาด ท่านเป็นวิปัสสนาจารย์สายพระป่าในประเทศไทย ศิษย์ของพระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต ซึ่งมีโอกาสอุปฐากรับใช้หลวงปู่มั่นในช่วงปัจฉิมวัยและเป็นผู้หนึ่งที่ได้บันทึกประวัติของหลวงปู่มั่นโดยละเอียด ถึงแม้ว่าเวลานี้ท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้ว  ท่านกลายเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ซึ่งสมควรที่เราชาวพุทธจะต้องประดิษฐานไว้ในชีวิต ขอนำข้อความว่าด้วย “เทศนาครั้งสุดท้าย” ของหลวงตามหาบัว มาให้อ่านทบทวนกันอีกครั้ง เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการที่ท่านมีต่อคนในชาติทั้งทางโลกและทางธรรม เทศน์กัณฑ์สุดท้ายของหลวงตามหาบัว “หมดธุระ… เราจะไม่มาเกิดอีกแล้ว” ก่อนหน้าที่ “หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน”[…]

Read more