หลวงปู่สมชาย มรณภาพแล้วฟื้น เตือนทุกคนทำบุญให้น้อมจิต มิฉะนั้นผลบุญจะมีน้อย

“ไม่มีกำหนดหมายเรื่องความตายว่า เราจะตายวันใด พญามัจจุราชหรือเสนาแห่งความตาย ไล่ตามติดเราทุกขณะ ไม่เลือกวัน ไม่เลือกเวลา ไม่ว่าแก่หรือหนุ่ม ย่อมตายได้กันทั้งนั้น เพราะพญามัจจุราชตามติดอยู่ การสร้างความดีให้รีบ พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนั้น อาตมารู้สึกเสียใจมากตอนที่สลบไปสมัยนั้น เพราะความดีมีน้อย” (คำเทศน์หลวงปู่สมชายหลังฟื้นจากความตาย) เมื่อถึงวันครบรอบมรณภาพของพระวิสุทธิญาณเณร หรือ หลวงปู่สมชาย วันที่ 18 มิถุนายน[…]

Read more

ตายแล้วฟื้นของคุณครูบุญชู บันทึกสภาพเมืองนรก

วันนั้นเป็นวันที่ ๕ ก. พ ๒๔๙๕ ฉันได้ไปทำกิจวัตรประจำวันของฉันคือเป็นครูน้อยประจำโรงเรียนประชาบาล ต. สามโก้ ๔ (วัดมงคลธรรมนิมิตร) อ.วิเศษไชยชาญ จ. อ่างทอง ตามปกติ แต่วันนั้นเป็นวันที่ฉันรู้สึกเกียจคร้าน ไม่มีกำลังใจที่จะสอนเด็กประกอบกับความง่วงผิดปกติ ซึ่งฉันก็ไม่ได้ไปอดนอนที่ไหนมา แต่เป็นเพราะเหตุใดไม่ทราบทำให้ฉันง่วงนอนอยากจะหลับ เป็นเหตุทำให้จิตใจของฉันไม่เป็นปกติ แต่ฉันก็ทนสอนต่อไปจนหมดเวลา[…]

Read more

นางเยิก ยนต์อยู่ ตายแล้วฟื้นพบยมบาลพาชมเมืองนรก

นางเยิก ยนต์อยู่ กับการตายแล้วฟื้น ตายเพราะลูก นางเยิก ยนต์อยู่ เชื้อสายมอญ ตั้งบ้านเรือนอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ขณะที่อายุ 30 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2459 นางเยิก ยนต์อยู่[…]

Read more

วิธีดูนิมิต พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก บ้านปง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ครั้งหนึ่งพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับนิมิตว่า มีผู้หญิงอายุมากแล้วคนหนึ่งใส่บาตรท่านเพียงครั้งเดียว ได้เคยคิดจะถักหมวกถวายท่านเพื่อสวมในหน้าหนาว ท่านเห็นในนิมิตว่า เขาไปหาท่านและพูดว่า “จะขอลาแล้ว” พระอาจารย์เปลี่ยนจึงส่งจิตไปดูที่บ้าน พบว่ากำลังใกล้จะตาย ลมหายใจสั้นลง และสิ้นในที่สุด พอตายแล้วมีผู้หญิงสองคนมาจับแขนผู้หญิงที่ตาย แล้วเอาแส้เฆี่ยนตีด้วย รุ่งขึ้นเช้า พระอาจารย์เปลี่ยนออกบิณฑบาตได้พบลูกเขยของผู้หญิงคนนั้น[…]

Read more

ประวัติปฏิปทาหลวงปู่เสาร์ กันตสีลเถระ

ประวัติปฏิปทาหลวงปู่เสาร์ กันตสีลเถระ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล วัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เกิด วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๒ ที่บ้านข่าโคม ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติเกี่ยวกับนามเดิมและบิดามารดาไม่มีบันทึกไว้ อุปสมบท ที่วัดใต้ ตำบลในเมือง[…]

Read more

นิพพานสูตร 

นิพพานสูตร ว่าด้วยนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ 23 อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ข้อที่ 238 นิพพานสูตร ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น [๒๓๘] สมัยหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน ใกล้พระนครราชคฤห์ ณ[…]

Read more

รวมโอวาทธรรมคำสอนหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง

มูลของศาสนาเบื้องต้นเกิดจากจิตจากใจ จิตใจเป็นบ่อเกิดของพุทธศาสนา โลกอันนี้เป็นของวุ่นวี่วุ่นวายแต่ไหนแต่ไรมา พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาที่ใจ พุทธะเกิดที่ใจ ใจมันเข้าถึงผู้รู้แล้ว ก็เข้าถึงพุทธะ พุทธะ คือผู้รู้ คือผู้เห็น เห็นเหตุเห็นผลเห็นเรื่องราวต่างๆ เห็นสิ่งแวดล้อมเรื่องใจนั้น เช่น เห็นความโลภ ความโกรธ ความหลง มันเกิดจากใจนั้น เมื่อความโลภ ความโกรธ ความหลง[…]

Read more

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก  วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ เล่าว่า เมื่อคืนนี้ได้นิมิตว่าตัวเองได้เหาะขึ้นไปคลอดลูกบนอากาศ แต่ไม่เหมือนกับที่ชาวโลกเขา คลอดลูก ไม่มีเลือดไม่มียาง ไม่สกปรก เป็นลูกผู้ชาย ผิวพรรณเหลืองดั่งทองคำ มีรัศมีออกโดยรอบ ขณะอยู่ในท้องแม่ก็ใสเหมือนกับมองเข้าไปในแก้ว คลอดออกมาแล้วก็ลุกกราบได้ทันที พร้อมกับ บอกชื่อว่า“ท้าวธรรมกถึก”[…]

Read more

พระอรหันต์ นิพพานแล้วไปไหน

เรื่องปริพาชกวัจฉโคตร [๒๔๔] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่า:- สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก- *เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ปริพาชกวัจฉโคตร เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ ประทับ ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว นั่ง ณ ที่ ควรส่วนข้างหนึ่ง.[…]

Read more

ยอดคำสอน พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

ยอดคำสอน เป็นคำสอน เป็นคติ เป็นปรัชญาสั้นๆ ที่คมลึกซึ้ง ใครได้ฟังแล้วจะเกิดความรู้สึกซาบซึ้ง และบางครั้งอาจจะถึงกับอุทาน ออกมาว่า ท่านคิดและกลั่นกรองคำเหล่านี้ออกมาจากจิตได้อย่างไร ถ้าจิตนั้นไม่บริสุทธิ์แจ่มใสเยี่ยงผู้บรรลุธรรม ขอท่านได้สังเกตคำสอน ต่อไปนี้.- ธรรมดาๆ ตามความเป็นจริงแล้ว โลกที่เราอยู่นี้ไม่มีอะไรทำไมใครเลย ไม่มีอะไรจะเป็นที่วิตกวิจารย์เลย ไม่มีอะไรที่น่าจะร้องไห้หรือหัวเราะ เพราะมันเป็นเรื่องอย่างนั้นธรรมดาๆ แต่เราพูดธรรมดาได้ แต่มองไม่เห็นธรรมดา[…]

Read more