เปิดประวัติ ชุมชนม้งในเขตรอยต่อสามจังหวัด เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และเลย

ประมาณปี พ.ศ. 2465 มีชาวม้งจำนวนหนึ่งได้โยกย้ายถิ่นฐานจากจังหวัดน่านเข้ามาบุกเบิกตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่บริเวณเทือกเขารอยต่อสามจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และเลย เนื่องจากมีสภาพอากาศเย็นเหมาะแก่การทำไร่ฝิ่น1 และอยู่อาศัย2 วิถีชีวิตการเป็นอยู่ก็เป็นแบบทำไร่หมุนเวียน3 เลี้ยงสัตว์ ห่างไกลเส้นทางคมนาคม โดยกระจายตั้งถิ่นฐานตามพื้นที่ดังนี้บริเวณภูเขาขาด ภูทับเบิก ภูเขาย่า เขตจังหวัด เพชรบูรณ์กลุ่มม้งที่เข้ามาบุกเบิกในพื้นที่รอยต่อสามจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และเลย เป็นกลุ่มแรก[…]

Read more

“ประเทศที่ ๓” ร.ศ. ๑๑๒ ฝรั่งเศสไม่คิดยึดเมืองไทย แต่มุ่งหวังจัดตั้งสหภาพอินโดจีน

ชาวสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ตั้งสมมุติฐานและปลุกอารมณ์สังคมไว้อย่างรุนแรง ถึงเป้าหมายของฝรั่งเศสนำไปสู่ปฏิบัติการทางทหารที่ปากน้ำเจ้าพระยา หรือวิกฤติการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ เป็นเหตุให้ไทยต้องเสียฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ทว่าหลังจากควันปืนจางลง นักสังเกตการณ์ภายนอกประเทศตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่ใช่ความบาดหมางกันเป็นส่วนตัวเลย แต่กลับพบว่าการเผชิญหน้ากันอาจหลีกเลี่ยงได้ ความสูญเสียเป็นเรื่องปลายเหตุ และแผนของฝรั่งเศสก็มิใช่การทำลายเอกราชของชาติไทยเลยแม้แต่น้อย หากจะมองวิกฤติการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ อย่างรอบคอบและรอบด้านด้วยหลักเหตุผล ก็ต้องมองจากการวิเคราะห์สถานการณ์โดยสำนักข่าวต่างประเทศที่เป็นกลางๆ และมิได้ตัดสินเหตุการณ์จากความรู้สึกหรือการสูญเสียของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเกณฑ์ โดยข่าวสารที่มีน้ำหนักที่สุด[…]

Read more

เล่าเรื่องเมืองอุตรดิษฐ์!!! สงครามปราบฮ่อ ครั้งที่ ๓

สงครามปราบฮ่อ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๒๘ (ค.ศ. 1885) พ.ศ.๒๔๒๘  เมืองหลวงพระบางมีใบบอกลงมาว่า   ได้เกิดมีพวกฮ่อธงเหลืองก่อการกำเริบ    คุมสมัครพรรคพวกเข้ามาตั้งอยู่ปลายเขตแดนพระราชอาณาจักร  และยกกองทัพเข้ามาตีหัวเมืองต่างๆ  ปลายเขตแดน    เจ้าเมืองหลวงพระบางได้เกณฑ์เพี้ยพระยาลาวให้คุมพลขึ้นไปปราบปราม  ๑,๔๐๐  คน    ให้แบ่งเป็น  ๒  กอง  ยกแยกไปทางแม่น้ำอู  และทางแม่น้ำเซือง  . […]

Read more

เหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์กับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ

เหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ สมัยรัตนโกสินทร์นับตั้งแต่แรกตั้งใน พ.ศ.  2325 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 200 ปีเศษ มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมาย  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 1.     สงครามเก้าทัพ พ.ศ. 2328 สงครามเก้าทัพเป็นสงครามใหญ่ครั้งแรกภายหลังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพียง 3 ปี ในสงครามนี้ข้าศึกได้ยกกำลังพลประมาณ 144,000 คน เพื่อพิชิตไทยให้ได้[…]

Read more

ราชินีสุดโหดในประวัติศาสตร์แห่งพม่า!! พระนางศุภยาลัต

เพลิงพระนาง ละครที่ถูกสร้างโดยมีเค้าโครงเรื่องบางส่วนจากพระนางศุภยาลัต จนทำให้เราอยากรู้ประวัติความเป็นมาของ พระนางศุภยาลัต แห่งพม่า และได้ขึ้นชื่อว่าเป็น 1 ในราชินีสุดโหดในประวัติศาสตร์นั้นจริงๆ เป็นอย่างไร วันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวกัน อาจจะยาวไปสักนิด แต่น่าสนใจและเข้มข้นทุกตอนจริงๆ ค่ะ พระนางศุภยาลัต แห่งพม่า ราชินีสุดโหดในประวัติศาสตร์ ประวัติ พระนางศุภยาลัต (พม่าออกเสียง: ซุพะย๊าละ) ประสูติ[…]

Read more

ต้นไม้ประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรี!!!มะฮอกกานี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับบนแคร่หามทอดพระเนตรแบบการก่อสร้างพระตำหนักแบบโมเดิร์นสไตล์ ที่ตำบลบ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี สมเด็จกรมพระนครสวรรค์วรพินิตถวายรายงาน จะเห็น คาร์ล ดอห์ริง สถาปนิกยืนอยู่ด้วย (ภาพจาก กอง บ.ก. ศิลปวัฒนธรรม) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรี (รัชกาลที่ ๕) ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่เสริมสร้างความเจริญเป็นปึกแผ่นมั่นคงก้าวหน้าแก่เมืองเพชร ซึ่งชาวเพชรบุรีรุ่นปู่ย่าตายายจะเรียกนามพระองค์ว่า “พระพุทธเจ้าหลวง” พระองค์โปรดเมืองเพชร และมีพระเมตตาต่อชาวเพชรบุรี เจริญรอยตามพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถรัชกาลที่ ๔ ได้ทรงคุ้นเคยกับเมืองเพชรและชาวเพชรบุรี[…]

Read more

หลวงปู่หลุย จนฺทสาโรเผชิญพญานาคราชที่ภูบักบิด

“ภูบักบิด” เป็นภูเขาเล็ก ๆ ห่างจากตัวจังหวัดเลยไม่มากนัก เป็นภูเขาซึ่งอยู่เหนือฟากฝั่งของแม่น้ำเลย โดยมีตัวเมืองเลยอยู่ฟากฝั่งตรงกันข้าม หลวงปู่หลุย จันทสาโร (พรรษาที่ ๓๒) ท่านได้เดินทางมาปฏิบัติภาวนาที่ “ภูบักบิด” ชื่อ “ภูบักบิด” นี้มีที่มาของชื่อค่อนข้าพิสดารอยู่ กล่าวคือ บนยอดภูแห่งนี้มีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่ง เป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์น่าอัศจรรย์ยิ่ง เนื่องจากเป็นอาณาเขตของพวก “บังบด”[…]

Read more

เผย “ในหลวง ร.๙” เสด็จสนทนาธรรม “หลวงปู่ดูลย์” พระอริยสงฆ์แห่งอีสานใต้จวบจนละสังขาร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จทรงเยี่ยมนมัสการและทรงสนทนาธรรม พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) พระอาริยสงฆ์แห่งแดนอีสานใต้ ที่วัดบูรพาราม พระอารามหลวง จ.สุรินทร์ ครั้งแรกเมื่อปี 2522 สุรินทร์-“หลวงปู่โพธิ์” พระสายกัมมัฏฐาน เจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง สุรินทร์ เผยความประทับใจปลาบปลื้ม “ในหลวง ร.๙” เสด็จทรงเยี่ยมนมัสการ และทรงสนทนาธรรมกับ[…]

Read more

เกือบบรรลุธรรม!! หลวงปู่มั่นเล่าไว้ อดีตชาติหลวงปู่ขาว หากไม่หลงผิด เข้ากลุ่มพระภิกษุ ๕๐๐ รูป เชื่อพระเทวทัต!! พลาดโอกาสอย่างน่าเสียดาย!!

“…อดีตชาติหลวงปู่ขาว อนาลโย…” “…หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านปรารภเรื่องอดีตชาติหลวงปู่ขาว อนาลโย ว่า ท่านน่าจะบรรลุธรรมตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล แต่ไปเข้ากลุ่มพระภิกษุ๕๐๐ รูป ที่หลงเชื่อพระเทวทัต หลวงปู่ขาว อนาลโยท่านเคยบวชเป็นพระภิกษุมาก่อนแล้วในหลายชาติ แม้ในสมัยพุทธกาลท่านก็เคยบวชเป็นภิกษุอยู่กับพระพุทธองค์ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ในสมัยนั้นท่าน(หลวงปู่ขาว อนาลโย) ได้เข้าร่วมอยู่ในกลุ่มภิกษุ ๕๐๐ รูป ที่หลงเชื่อคำยุยงของพระเทวทัต[…]

Read more

โลกต้องตะลึง!! ชาวจีนขุดพบแล้ว หลุมศพจริงๆของ “กวนอู” เทพเจ้านักรบ!! เรื่องจริงไม่ใช่แค่นิยาย!!

เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะรู้จัก กวนอู ที่ได้ร่วมรบกับเล่าปี่ เรื่องราวของเขาต่างเป็นตำนานถูกเล่าขานต่อๆกันไป เขาได้รับขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ แต่ใครจะรู้ล่ะว่าหลุมฝังศพเดิมของท่านที่แท้จริงแล้ว อยู่ที่ไหนกัน ล่าสุดนักโบราณคดีได้สำรวจทิศใต้ของหลุมฝังศพเดิม กลับพบร่างกายของกวนอูในเขตซูโจวซุน หลังจากที่ขุดพบ ทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้พบกับศพหัวขาดและศพของหญิงสาวอีกหนึ่งศพ ที่ไม่ใช่ภรรยาของเขาจึงได้พากันสันนิษฐานว่า นี่อาจจะเป็นศพของนางสนม อาวุธคู่ใจ อย่างไรก็ตามนอกจากที่จะค้นพบศพแล้ว ยังพบกับง้าวมังกรสภาพเก่า ที่ขึ้นสนิมเขรอะอีกหนึ่งด้าม และนี่ยังเป็นหลักฐานว่าตำนานของกวนอูยังคงอยู่ไม่ว่าเวลาจะนานผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม โรงศพของท่านกวนอู เปิดออกมา[…]

Read more