ภพชาติมีจริง!!! สมเด็จญาณฯ ทรงยืนยัน เพราะกรรมดีในอดีตชาติส่งผลมาถึงปัจจุบัน เราจึงร่ำรวยและสุขสบาย หมั่นทำทานกุศล เพื่อภพชาติถัดไป

ทุกคนผ่านชีวิตในอดีต[…]

Read more