ขั้นตอนการ เป็นหุ้นส่วน กับ PLOD Lock

เลือกแพคเกจ พร้อมวางเงินมัดจำ 70% ของราคาแพคเกจ
 - ปลดล็อคจะติดต่อนัดหมายภายใน 15 วันหลังวางเงินมัดจำ

รับอุปกรณ์และคู่มือราคาพร้อมสื่อการขายที่สำนักงานปลดล็อค พร้อมฟังอบรมณ์การใช้งาน หรือ รับอุปกรณ์ผ่านไปรษณีย์ พร้อมอบรมณ์ผ่านวีดีโอคอล

แพคเกจ 1 ปี

รับค่าตอบแทน

25% ของยอดขาย

ค่าสมาชิก

17,599 บาท

แพคเกจ 2 ปี

รับค่าตอบแทน

29% ของยอดขาย

ค่าสมาชิก

ค่าสมาชิก 26,899 บาท

แพคเกจ 6 เดือน

รับค่าตอบแทน

รับค่าตอบแทน 25% ของยอดขาย

ค่าสมาชิก

ค่าสมาชิก 14,670 บาท/เดือน


Term & Conditions

  • หากอุปกรณ์เสียหายด้วยการกระทําใดๆที่นอกเหนือจาการใช้งานปกติ มีค่าปรับ 50,000 บาท
  • สมาชิกจะไม่นําอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีใดๆที่เหมือนหรือเทียบเท่ากับและสามารถนํามาแทนอุปกรณ์ของ Ample Chance
    มาใช้งาน หากตรวจสอบพบมีค่าปรับ สิบเท่าของราคาแพคเกจ
  • สมาชิกยินยอมให้ Ample Chance เข้าไปตรวจสอบคุณภาพการให้บริการกับลูกค้า
  • สมาชิกจะไม่ทําการใดๆที่ลอกเลียนแบบการดําเนินธุรกิจของ Ample Chance จะมีค่าปรับสิบเท่าของมูลค่าแพคเกจ
    และค่าสูญเสียโอกาสทางธุรกิจของ Ample Chance ตามแต่กรณี

Logo

ผู้นำเข้าและให้เช่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลดล็อคฟังก์ชั่นพิเศษที่ถูกซ่อนไว้ในรถยนต์ ภายใต้เทคโนโลยีของ บริษัท Basic ผู้คิดค้นเทคโนโลยีและผลิต “Basic-OBD device”

ติดต่อเรา

Reserve for detail

0612697388

infoplodlock@gmail.com

PLOD Lock by BASIC Technology.