ต้นไม้ประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรี!!!มะฮอกกานี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับบนแคร่หามทอดพระเนตรแบบการก่อสร้างพระตำหนักแบบโมเดิร์นสไตล์ ที่ตำบลบ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี สมเด็จกรมพระนครสวรรค์วรพินิตถวายรายงาน จะเห็น คาร์ล ดอห์ริง สถาปนิกยืนอยู่ด้วย (ภาพจาก กอง บ.ก. ศิลปวัฒนธรรม) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรี (รัชกาลที่ ๕) ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่เสริมสร้างความเจริญเป็นปึกแผ่นมั่นคงก้าวหน้าแก่เมืองเพชร ซึ่งชาวเพชรบุรีรุ่นปู่ย่าตายายจะเรียกนามพระองค์ว่า “พระพุทธเจ้าหลวง” พระองค์โปรดเมืองเพชร และมีพระเมตตาต่อชาวเพชรบุรี เจริญรอยตามพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถรัชกาลที่ ๔ ได้ทรงคุ้นเคยกับเมืองเพชรและชาวเพชรบุรี[…]

Read more